GV. Phan Anh Thư

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họvàtên: Phan Anh Thư  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm, sinh:     Nơisinh: 

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam. 

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

Email: 

SĐT: 

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật- Đại học Huế

Ngành học: Luật học

Nướcđào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2015

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ 1/2017: giảng viên Khoa luật Kinh tế - Đại học Luật Huế

Các bài khác