ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Vĩnh Tuấn Anh  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm, sinh: 15/04/1994     

Nơi sinh: Bệnh viện TW Huế, TP Huế

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam. 

Đơn vị công tác: Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

Email: anhpvt@hul.edu.vn

SĐT: 0911349151

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật- Đại học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2016

2. Sau Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Ngành học: Luật Kinh tế

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2018

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ 1/2017: Giảng viên Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường, Khoa luật Kinh tế - Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

* Bài viết khoa học

1. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Hòa giải tranh chấp dân sự ở cơ sở Từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2017.

2. Đào Mộng Điệp, Phan Vĩnh Tuấn Anh, Quyền của trẻ em khuyết tật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2017.

3. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Thực thi quyền con người dưới góc nhìn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân về đất đai, Hội thảo Khoa học "Quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam", 2017.

4. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện, Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2018.

5. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Hoàn thiện cơ chế áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh - Hướng đi đúng đắn trong đảm bảo cơ chế thực thi quyền con người được sống trong môi trường trong lành tại Việt Nam, Hội thảo Khoa học "Hoàn thiện cơ chế thực thi quyền được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam", 2018.
6. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư - Xu hướng tất yếu giải quyết các vấn đề về môi trường trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo Quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỉ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật", 2018. 

7. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong môi trường trong lành, Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019.

8. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận thông tin của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng và giải pháp, Hội thảo Khoa học "Khởi nghiệp tại Việt Nam - Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành", 2019.

9. Phan Vĩnh Tuấn Anh, Giảng dạy học phần Luật Môi trường bằng phương pháp tình huống đáp ứng chuẩn đầu ra, qua thực tiễn tại trường Đại học Luật, Đại học Huế, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, 2020.

* Đề tài Khoa học

1. Phan Vĩnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Phan Anh Thư, Lê Thị Thùy Nhi, Hồ Xuân Quang, Xây dựng Bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đề tài khoa học cấp Trường, 2019.

 

Các bài khác