ThS. Trần Thế Hệ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thế Hệ Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01.11.1984  Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam. 

Chức vụ:                 Giảng Viên

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0989796684

Email: tranthehedhkh@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam   

Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 11/2008 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2011: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân – Thực trạng và giải pháp.

2. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Tài liệu học tập Luật Ngân hàng (Đồng tác giả), 2013, NXB Đại học Huế.

2. Tập bài giảng Pháp luật Việt Nam đại cương, 2008, Khoa Luật, Đại học Khoa học Huế.

3. Tập bài giảng Pháp luật kinh tế Việt Nam đại cương, 2009, Khoa Luật, Đại học Huế.

4. Tập bài giảng Luật Ngân hàng, 2011, Khoa Luật, Đại học Huế.

5. Tập bài giảng Luật Tài Chính, 2010, Khoa Luật, Đại học Huế.

          * Các bài báo đã đăng

1. Trần Thế Hệ (2010), Một số vấn đề pháp lý về Quỹ tín dụng nhân dân, Hội nghị khoa học, Khoa Luật, Đại học Huế;

2. Trần Thế Hệ (2011), Cơ cấu và tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định pháp luật Việt Nam , Hội nghị khoa học, Khoa Luật, Đại học Huế;

 

3. Trần Thế Hệ (2012), Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí khoa học, Đại học Huế;

4. Trần Thế Hệ (2012), Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Thông tin pháp lý, Khoa Luật, Đại học Huế;

5. Trần Thế Hệ (2011), Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam, Hội nghị khoa học trẻ, Đoàn Khoa Luật, Đại học Huế;

 

6. Trần Thế Hệ (2014), Pháp luật về điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Hội nghị khoa học, Khoa Luật, Đại học Huế;

 7. Trần Thế Hệ (2015), Gian lận thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam, Hội nghị khoa học, Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế;

8. Trần Thế Hệ (2015, Đồng tác giả), Các hành vi gian lận thuế trong hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Hội nghị khoa học, Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế;

9. Trần Thế Hệ (2015), Khó khăn vướng mắc trong việc bảo vệ quyền lợi của con khi giải quyết ly hôn tại các Tòa án và phương hướng giải quyết, Tạp chí luật sư.

V. HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

1. Hội thảo Quản trị ngân hàng , Huế, 2010.

2. Hội thảo Phòng chống HIV, Huế, 2011.

3. Hội thảo Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, Huế, 2012.

 

Các bài khác