Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 05/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt 100 tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên K39.

Thông báo bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ II năm học 2018 - 2019 và học kỳ I năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018

Rà soát đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp K39

Trong thời gian qua, các khoa đã tổ chức họp xét duyệt đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39. Nhà trường cập nhật để các khoa và sinh viên biết, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ ngày 04/01/2019 để Hiệu trưởng ký ban hành chính thức.

Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Trường Đại học Luật Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Luật

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Luật

Quyết định về việc cho phép sinh viên K39 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 635/QĐ-ĐHL về việc cho phép 103 sinh viên K39 được phép làm khóa luận tốt nghiệp.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 632,633,634/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ với với Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Thông báo về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 28/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 383/TB-ĐHL về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế như sau:

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (SĐT:0234.3946.995)) trước 11h00' ngày 24/11/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.