Danh sách sinh viên Khóa 39 đã đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện văn bằng, chứng chỉ (Cập nhật ngày 23/04/2019)

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên Khóa 39 đã đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện văn bằng, chứng chỉ tính đến ngày 23/04/2019. Sinh viên theo dõi danh sách, nếu có sai sót thì thông báo điều chỉnh trực tiếp tại Phòng C.6. SĐT liên hệ: 0935.108.605.

Thông báo v/v kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học (đợt bổ sung)

Nhà trường thông báo đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đợt bổ sung cho sinh viên đạt B1 tính cho đến đợt thi ngày 24/03/2019

Thông báo cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế năm 2019

Thời gian: Từ 11 - 12/5/2019 Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, 20 Lê Lợi, TP. Huế. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thành viên, phân hiệu, khoa trực thuộc của Đại học Huế. Các nhóm đăng ký tham gia cuộc thi theo mẫu đính kèm.

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019

Thực hiện Thông báo của Bộ Lao động – TB&XH và Đại học Huế về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 như sau:

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 093581725) trước 17h00' ngày 07/04/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên.

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên hệ chính quy tại Trường; học kỳ 2, năm học 2018-2019

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 155/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho 436 sinh viên.

Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 154/TB-ĐHL về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 25/03/2019 (Ô.Long: 0935812725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.