Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020( Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 11/10/2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16/10/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên hệ tại Trường; năm học 2019-2020. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thông báo tham dự Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 10/9/2019 của Ban tổ chức Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên tham dự chương trình như sau:

Rà soát danh sách sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế Khóa 43

Phòng Công tác sinh viên thống kê số lượng sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế K43 tính đến ngày 13/09/2019. Lớp trưởng các lớp rà soát danh sách lớp mình ai không có tên trong danh sách nhập học thì báo cho Phòng CTSV trước ngày 16/09/2019. SĐT: 0935812725 (Ô.Long)

Quyết định khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019

Ngày 06/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 416/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019.

Quyết định khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Ngày 09/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 424/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên, phiếu điểm đánh giá rèn luyện và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020 . Với danh sách bảng điểm đánh giá rèn luyện Ban cán sự lớp chỉ sử dụng mẫu này để làm đánh giá kết quả cuối cùng, Phòng CTSV chỉ thu bản giấy theo mẫu này để cán bộ nhập điểm đưa vào phần mềm. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Thông báo về danh sách sinh viên có điểm trung bình hệ 4 đạt loại giỏi trở lên năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên có điểm trung bình hệ 4 đạt loại giỏi trở lên năm học 2018-2019 . Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ Phòng CTSV, hạn cuối điều chỉnh sai sót trước 11h00 ngày 06 tháng 9 năm 2019. SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 02-9-2019

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 02-9-2019