Thông báo về danh sách sinh viên có điểm trung bình hệ 4 đạt loại giỏi trở lên năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên có điểm trung bình hệ 4 đạt loại giỏi trở lên năm học 2018-2019 . Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ Phòng CTSV, hạn cuối điều chỉnh sai sót trước 11h00 ngày 06 tháng 9 năm 2019. SĐT liên hệ: 0234.3946995;
 Click vào để xem và  tải về.
Các bài khác