Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng nghiên cứu) khóa (2016-2018) và khóa (2017-2019) bảo vệ

 

 

STT Họ và tên  Tên đề tài
1 Nguyễn Tuấn Anh Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh, thực tiễn tại tỉnh Hà Tĩnh
2 Trần Đăng  Ánh Pháp luật về đấu thầu trong xây dựng cơ bản, qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
3 Nguyễn Thị
Ngọc
Anh  Bảo hộ quyền tác giả đối với các đề tài Khoa học công nghệ trong các trường Đại học, qua thực tiễn tại Đại học Huế
4 Phùng Hữu Bình Pháp luật về tài chính của Hợp tác xã, qua thực tiễn Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nguyễn Duy  Bình  Pháp luật về tập đoàn kinh tế, qua thực tiễn hoạt động tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam
6 Ngô Anh Cường  Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam
7 Trần Thị Bích  Dần  Pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất để thi hành bản án, quyết định kinh doanh thương mại, qua thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8 Mai Văn  Diện  Quyền tiếp cận thông tin của Doanh nghiệp đối với hoạt động điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam
9 Trương Thị  Diệu Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường
do chất thải y tế ở Việt Nam
10 Lê Thị Lệ Dung Pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài
11 Cao Đức Hải Pháp luật về kinh doanh quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản
12 Đỗ Thị  Hiền Pháp luật về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước viên năm 1980 và pháp luật Việt Nam
13 Phạm Thị Thu  Hiền  Trọng tài viên theo pháp luật Việt Nam
14 Ung Đình  Hiền  Pháp luật về giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất, qua thực tiễn tại khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn
15 Phạm Quang Hòa Pháp luật xử lý vi phạm đối với hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trong kinh doanh xuất, nhập khẩu
16 Trần Quý  Hoài Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980, qua thực tiễn tại Việt Nam
17 Nguyễn Thanh Hoài Pháp luật về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình
18 Nguyễn Xuân Hoàng Pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo thương mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh 
19 Lê Văn Hùng Người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
20 Lê Thị Thu Huyền Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực du lịch qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
21 Võ Thị Diệu Hương Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
22 Phan Thanh Lâm Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam 
23 Phan Hồng Lĩnh Pháp luật về giải quyết việc làm cho người khuyết tật, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
24 Lê Phú  Linh  Pháp luật về hợp đồng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
25 Ngô Quốc Hoàng Long  Pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam 
26 Nguyễn Văn  Lợi Bảo vê quyền của người tiêu dùng trước các hành vi gây hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp theo luật pháp Việt Nam
27 Vũ Văn Minh Giải quyết các tranh chấp về giao dịch bảo đảm trong kinh doanh theo thủ tục phúc thẩm, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
28 Nguyễn Thị Thanh Minh Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình
29 Lê Thị Hồng Mỹ Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động
30 Hoàng Phương Nam Pháp luật về quyền của tổ chức công đoàn, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế
31 Đỗ Thị Tố  Nữ  Pháp luật về giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, qua thực tiễn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
32 Phạm Thị Minh Ngọc Bảo đảm quyền của người nộp thuế trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng
33 Hồ Khả Nhân Pháp luật về xử lý vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
34 Nguyễn Thị
Minh
Như  Trách nhiệm tài sản hộ gia đình trong hoạt động kinh doanh
35 Nguyễn Thị
 Quỳnh 
Như  Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động đầu tư, qua thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
36 Đặng Công  Nhựt  Pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
37 Lê Công  Phúc  Pháp luật về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em, qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng
38 Lê Đắc  Phương Pháp luật về hỗ trợ người xuất khẩu lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
39 Lê Thị Thúy Phương Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước theo Pháp luật Việt Nam
40 Trần Anh  Phương  Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng tái sinh - thực tiễn tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
41 Lê Đình  Quảng Chế độ tử tuất theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
42 Nguyễn Thị  Quỳnh Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, qua thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
43 Phan Sang  Pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
44 Mai Anh Sơn Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo pháp luật Đầu tư Việt Nam
45 Hoàng Sơn Pháp luật về kiểm soát hoạt động gây ô nhiễm môi trường biển trong hoạt động hàng hải ở Việt Nam
46 Mai Viết Thành Tài  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo pháp luật Việt Nam
47 Nguyễn Phước  Toán  Pháp luật về phòng chống và khắc phục ô nhiễm nguồn nước, qua thực tiển tại thành phố Đà Nẵng
48 Hoàng Thị Tuấn Quyền của lao động nữ trong pháp luật lao động qua thực tiễn áp dụng trong các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
49 Nguyễn Văn Tuấn Sửa và hủy án kinh doanh thương mại trong hoạt động xét xử phúc thẩm theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
50 Mai Anh Tuấn Xử lý vi phạm trong thi hành án kinh doanh, thương mại
51 Võ Dương Thành Bảo vệ người sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
52 Nguyễn Thị Dạ Thảo Pháp luật về tạm nhập tái xuất hàng hóa ở Việt Nam - từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng
53 Đinh Ngọc  Thiên  Bảo đảm quyền nhân thân của người lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn áp dụng trong các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng 
54 Lê Doãn Thọ  Giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam
55 Phan Quang Thuận Pháp luật về giao kết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ỏ nước ngoài qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
56 Nguyễn Thị
 Thanh
Thủy  Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam
57 Nguyễn Thị
Hiền 
Thương  Pháp luật hợp đồng liên doanh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông
58 Bùi Thị Trang Pháp luật về bảo vệ môi trường, qua thực tiễn các làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế
59 Đoàn Phạm
 Hải 
Triều  Pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ, qua thực tiễn tại tổng công ty bảo hiểm ngân hàng Vietinbank
60 Lê Thị Ngọc  Trinh  Pháp luật về đăng ký thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
61 Ngô Thị Kiều Vân Pháp luật bảo vệ tài nguyên rừng qua thực tiễn tại Quảng Bình
62 Lê Thanh Nguyên Xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật Việt Nam
63 Nguyễn Nhật Pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

 

Các bài khác