Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật Lớp Luật ĐHB2 K2017 Huế đợt 1(2017- 2019)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật  Lớp Luật ĐHB2 K2017 Huế đợt 1(2017 - 2019) hệ chính quy (Quyết định số 271/QĐ-ĐHL ngày 12/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
 qd271-(1).pdf (1.13 MB)
Các bài khác