Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp Luật K24 Huế Khóa 2014 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.24 Huế (2014 - 2019) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 26/QĐ-ĐHL ngày 17/01/2019 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
Các bài khác