Thời khóa biểu học cải thiện/học lại, hè 2019-2020 sinh viên khóa chính quy và Hình thức giảng dạy

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo TKB học kỳ hè 2019-2020 như sau:

Thời gian giảng dạy: + Giảng dạy trực tuyến 50% tổng số tiết: 02 tuần, từ ngày 04/08/2020 - 16/08/2020

 Sinh viên tham gia nhóm GG Classroom nhà trường đã tạo để nhận tài liệu từ Giảng viên và đường link tham gia học trực tuyến, lịch TKB cố định các buổi học trực tuyến thông qua các phần mềm trực tuyến (Hanguots Meet, Zoom,...)

+ Giảng dạy trực tiếp 50% tổng số tiết còn lại, từ ngày 17/08/2020 - 30/08/2020 (tùy theo tình hình thực tế)

Nếu tình hình thực tế chưa thể học trực tiếp tại trường từ 17/8 thì có thể kéo dài đến học kỳ 1 2020-2020 quay trở lại học.

Nộp học phí: những sinh viên đã được duyệt mở lớp mà chưa đóng học phí thì nhanh chóng nộp học phí tại Phòng KT-TC, tầng 1 nhà A1
Hoặc qua STK: 107005590264, Tên TK: Nguyễn Thị Mai Phương, SĐT: 0973.253.215
Nội dung: Hotensv_MaSV_Mã học phần đăng ký, sau khi sinh viên chuyển khoản liên hệ cô Phương xác nhận
Hạn cuối nộp học phí là ngày 30/7/2020

Các bài khác