Thông báo thu học phí môn học giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020

Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn Giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật (Thông tin chi tiết ở file đính kèm)

Trân trọng!

Đính kèm:
 tb_1141_tb_dhh.pdf (410.66 KB)
Các bài khác