Thông báo tổ chức hướng dẫn sinh viên K43 đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy K43 về việc tổ chức hướng dẫn đăng ký học phần tự chọn năm học 2019 - 2020. Ban cán sự các lớp K43 nắm thông tin thông báo đến các bạn trong lớp tham gia đúng giờ, đúng địa điểm để được hướng dẫn và tư vấn.

- Địa điểm: Hội trường B

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 08/09/2019

+ Buổi sáng: Từ 8h - 9h30 các lớp Luật K43 A, B, C, D

                      Từ 9h30 - 11h00 các lớp Luật K43 E, G, H

+ Buổi chiều: Từ 14h - 15h30 các lớp Luật Kinh tế K43 A, B, C, D, E, G

 

Đính kèm:
Các bài khác