Hội nghị triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 25/5/2018, Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị "Triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo" nhằm tập huấn cho cán bộ giảng viên trong Trường tham gia vào quá trình Tự đánh giá và cải tiến chất lượng CTĐT.

Chương trình có sự tham dự của Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên trong Nhà trường. Tại Hội nghị, các cán bộ giảng viên đã được nghe giới thiệu về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục CTĐT; Sơ lược về nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng CTĐT;  hướng dẫn kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ cho Tự đánh giá CTĐT; hướng dẫn kỹ thuật viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (11 tiêu chuẩn).

Hội nghị Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các cán bộ, giảng viên, đặc biệt là những cán bộ tham gia vào quá trình tự đánh giá, là cơ hội để các cán bộ giảng viên trong Nhà trường hiểu sơ lược về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng giáo dục, cách thức và kỹ thuật để thu thập minh chứng cũng như viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT.

Hiện tại Trường Đại học Luật đang tiến hành các hoạt động để tự đánh giá 02 chương trình đào tạo cử nhân gồm ngành Luật và ngành Luật Kinh tế.

Cuối Hội nghị, Hiệu trưởng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đến sự phát triển của Nhà trường. Buổi Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng để giúp cho cán bộ giảng viên  trong Trường chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 

Hình: Cuối buổi Hội nghị, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ 

 

Các bài khác