Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa K41, K42, K43

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các khóa K41,K42,K43. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 0935.812.725) trước ngày 02/06/2020 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên.

** Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng KKHT: /upload/file/k41,k42,k43.pdf

+ Luật Kinh tế K41: Từ 8.55 đến 9.12

+ Luật Kinh tế K42: Từ 8.35 đến 8.83

+ Luật Kinh tế K43:  Từ 8.39 đến 9.19

+ Luật  K41: Từ 8.34 đến 8.88

+ Luật K42: Từ 8.31 đến 9.01

+ Luật K43: Từ 7.61 đến 8.43

** Sau thời gian phản hồi và điều chỉnh của các lớp sinh viên mà còn dư số suất học bổng thì Nhà trường sẽ cấp bổ sung thêm học bổng để cho đủ số suất theo quy định.

 

Các bài khác