Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long SĐT:0935.812.725) trước ngày 27/11/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

1. Danh sách sinh viên nhận HBKKHT/upload/file/qd_hbkk_hki_2019_2020.-web.pdf

2. Danh sách sinh viên nhận TCXH/upload/file/qd_tcxh_hki_-19_20-web.pdf

3. Danh sách sinh nhận CPHT/upload/file/qd_chi_phi_hoc_tap_ky_i_19-20-web.pdf

** Thông báo về đối tượng được hưởng TCXH, CPHT/upload/file/2019_08_tb_282_mghp_hki_19_20-(2).pdf

Các bài khác