Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (SĐT:0234.3946.995)) trước 11h00' ngày 24/11/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

1. Dự kiến danh sách sinh viên được hỗ trợ CPHT: /Danh sách CPHT.pdf

2. Dự kiến danh sách sinh viên nhận TCXH: /upload/file/danhsach_sv/du-kien_tcxh_hki_-18_19-.pdf

3. Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT: /upload/file/danhsach_sv/du-kien_hbkk_hki_2018_2019-new.pdf

Điểm TBC học tập dự kiến nhận học bổng của các lớp như sau:

+ Luật K39: Từ 8.03 đến 8.89

+ Luật K40: Từ 8.28 đến 9.03

+ Luật K41: Từ 8.25 đến 8.87

+ Luật Kinh tế K39:  Từ 8.02 đến 8.48

+ Luật Kinh tế K40: Từ 8.26 đến 8.67

+ Lớp Luật Kinh tế K41: Từ 7.86 đến 8.54

+ Lớp Luật K42 và Luật KT K42: Lấy điểm tuyển sinh năm 2018 để xét học bổng

** Sau thời gian phản hồi và điều chỉnh của các lớp sinh viên mà còn dư số suất học bổng thì Nhà trường sẽ cấp bổ sung thêm học bổng để cho đủ số suất theo quy định.

 

Các bài khác