Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 147/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40.

Click Tải về để xem: Tại đây

Các bài khác