Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được  nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 25/03/2019 (Ô.Long: 0935812725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

1.  Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội: /upload/file/danhsach_sv/du-kien-tcxh_hkii_-18_19-04.04.pdf

2.  Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập: /upload/file/danhsach_sv/du-kien-cpht_ii_18-19-04.04.2019.pdf

** Lưu ý : Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập chỉ áp dụng đối với sinh viên con dân tộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thi đỗ vào đại học hệ chính quy (không áp dụng cho sinh viên hệ cử tuyển và dự bị đại học)

 

Các bài khác