Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước  ngày 07/12/2020 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.

 1. Danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT : DS_HB_Khuyến_khích_học_tập.pdf

 2. Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội: DS_Trợ_cấp_XH.pdf
 3. Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập:  DS_Hỗ_trợ_chi_phí học_tập.pdf
 
** Lưu ý : Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập chỉ áp dụng đối với sinh viên con dân tộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thi đỗ vào đại học hệ chính quy (không áp dụng cho sinh viên hệ cử tuyển và dự bị đại học)
Các bài khác