Triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020

Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Công văn số 251/ĐHL-CTSV về việc triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020.

Công văn 251/ĐHL-CTSV xem Tại đây

Quyết định 607/QĐ-ĐHL quy định về HBKK mức 1,5% xem  Tại đây

Các bài khác