Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
21/10/2019
10:00

* ĐHH: Họp Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế với Trưởng các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* ĐHH: Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác Pháp chế của Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ tư,
23/10/2019
08:00

* Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra Trường Đại học Luật về nội dung theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các phòng, 

- Tổ Thanh tra giáo dục Trường.

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ sáu,
25/10/2019
07:30

* ĐHH: Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 (Học liên tục 3 ngày từ 25-27/10)

- ThS. Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Học viên theo danh sách đã đăng ký.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi