Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
28/05/2019
14:00

* Bài giảng “Biến đổi xung đột và xây dựng hòa bình trong cuộc xung đột Mindanao - Bài học từ tiến trình hòa bình Bangsamoro”

- GS. TS. Kamarulzaman Askandar;

- Sinh viên lớp tiếng Anh pháp lý;

- Các giảng viên và sinh viên quan tâm.

Phòng Hội thảo A1
14:00

* ĐHH: Họp thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 - 2021 của Trường Đại học Luật

* Đại học Huế:

- Thành viên Ban thẩm định theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế;

- Đại diện Tổ giúp việc Ban thẩm định.

* Trường Đại học Luật:

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TCHC và chuyên viên có liên quan.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi
Thứ tư,
29/05/2019
08:00

* Bài giảng “Cơ sở hạ tầng vì hòa bình ở Đông Nam Á - Những cơ hội và thách thức”

- GS. TS. Kamarulzaman Askandar;

- Sinh viên lớp tiếng Anh pháp lý;

- Các giảng viên và sinh viên quan tâm.

Phòng Hội thảo A1
09:00

* Làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam về liên kết đào tạo

- Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng);

- Trưởng các phòng: Đào tạo, KHTC, KT-ĐBCLGD;

- Ông Nguyễn Xuân Hướng, Tổ tuyển sinh.

Phòng họp Nhà A1
15:00

* Hội nghị tiếp xúc định kỳ với sinh viên định kỳ năm học 2018-2019

- Ban giám hiệu;

- Các phòng chức năng: Trưởng, phó phòng và toàn thể CCVC, LĐHĐ;

- Các khoa, trung tâm: Trưởng, phó đơn vị, các trợ lý, bí thư liên chi đoàn;

- Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường;

- Đại diện sinh viên Luật các lớp (theo thông báo).

Hội trường B, Trường Đại học Luật
Thứ năm,
30/05/2019
14:00

* ĐHH: Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng -Thành viên Ban xây dựng đề án theo Quyết định số 497/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Chủ nhật,
02/06/2019
10:00

* ĐHH: Trao giải Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ II, năm 2019

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng CTSV;

- Đại diện: Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban thư ký Hội sinh viên;

- Cử 10 sinh viên tham dự.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi