Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ sáu,
16/04/2021
14:00

* Duyệt chương trình Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ.

- Ban Tổ chức;

- Đại diện Cục SHTT;

- Các đội sinh viên dự thi.

Hội trường nhà E, Trường Đại học Luật
Thứ bảy,
17/04/2021
07:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021

- Từ 07g00: Cán bộ tập trung họp Hội đồng;

- Từ 09g00: Thi môn Ngoại ngữ.

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị
07:30

* Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ”

- Đại biểu theo giấy mời;

- Trưởng, Phó các Khoa chuyên môn;

- Giảng viên quan tâm đến cuộc thi;

- Đại diện đội thi đến từ các Trường Đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Đại học Duy Tân, Đà Nẵng ; Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng và Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

- Sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Hội trường nhà E, Trường Đại học Luật
13:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 (Thi môn Cơ sở ngành)

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị
Chủ nhật,
18/04/2021
06:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 (Thi môn Chủ chốt)

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị