Thông báo về việc triển khai, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

Chuẩn bị cho công tác tổng kết xét thi đua cuối năm học, Phòng KHCNMT-HTQT đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị năm 2017-2018 và phương hướng hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018-2019.

2. Kê khai giờ quy đổi từ hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm học 2017-2018 ( thời gian tính từ 30/6/2017 đến 31/5/2018) theo Quyết định 55/QĐ-ĐHL-KHCN ngày 22/2/2016 của Hiệu trưởng. Các giảng viên phải vào phần mềm Quản lý giáo dục của Trường (UIIS) để đăng nhập các công trình khoa học của mình (tài khoản đã được cấp trước đây, nếu có trở ngại về tài khoản đăng nhập vui lòng liên hệ các đồng chí quản trị mạng của trường là đ/c Nguyễn Trung Kiên hoặc đ/c Ngô Minh Tiến).

3. Về việc kê khai giờ NCKH: các giảng viên thực hiện theo Biểu 1 (bản giấy và bản file);  sau đó nộp trực tiếp cho trợ lý khoa học tập hợp theo Biểu 2. Kết quả  gửi về Phòng KHCNMT-HTQT theo hạn quy định (gồm cả bản giấy có xác nhận của Trưởng đơn vị và bản file).

4. Thời gian nộp thống kê giờ NCKH: trước 17h00 ngày 15 tháng 6 năm 2018

5. Địa điểm nộp: Phòng KHCNMT-HTQT (Phòng chỉ nhận trực tiếp từ các trợ lý NCKH của các đơn vị tập hợp lại).

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm

File thông báo

File biểu mẫu tiính giờ khcn

File mẫu thống kê giờ khcn

 

 

Đính kèm:
Các bài khác