Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế

Ngày 25/05/2019 Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế cho 35 tân thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế. Đến tham dự buổi lễ, có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức cùng toàn thể tân thạc sĩ Luật kinh tế.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng đại diện cho lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn lễ tổng kết khóa học. Diễn văn đã nêu rõ: Các lớp cao học Luật Kinh tế đã được nhà trường quan tâm, xây dựng kế hoạch, lịch trình học tập từ đầu khóa, theo các chuyên đề, nội dung, chương trình của mỗi học kỳ, từng năm học cụ thể. Đây là điều kiện thuận lợi cho khóa học và các học viên chủ động hơn về mặt bố trí thời gian, có kế hoạch cụ thể cho bản thân trong việc, tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý, khoa học nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, thực hiện đảm bảo đúng quy chế đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công việc của gia đình, cũng như tham gia tích cực, hiệu quả các mối quan hệ xã hội khác.

Chương trình đào tạo đã được Trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, các thầy cô đã đầu tư nhiều về thời gian, công sức và tập trung đầu tư cho bài giảng phù hợp với yêu cầu của người học; đổi mới chương trình đào tạo, phục vụ tốt cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Với thành tích 100% học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 65,7% đạt loại Giỏi, 34,3% đạt loại Khá đã phần nào khẳng định chất lượng và vị thế của Nhà trường trong công tác đào tạo.

* TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT 

Tại buổi lễ, TS. Cao Đình Lành, Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Môi trường - Hợp tác Quốc tế công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định khen thưởng và điều hành phần phát bằng cho học viên. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu đã trao giấy khen và trao bằng thạc sĩ cho 35 học viên.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng trao bằng thạc sĩ cho học viên

Các bài khác