Tọa đàm 'Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo công bố quốc tế trong lĩnh vực pháp luật"

Ngày 07/12/2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo công bố quốc tế trong lĩnh vực pháp luật” cho giảng viên, nghiên cứu sinh Nhà trường.

Tham dự buổi tọa đàm có PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng, trưởng các phòng, khoa, trung tâm và toàn thể giảng viên Nhà trường.

* TS. Bùi Tiến Đạt, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

TS. Bùi Tiến Đạt, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày và chia sẽ với cán bộ giảng viên Nhà trường với các nội dung: (1) Tìm hiểu nguyện vọng, tập hợp câu hỏi của cán bộ, giảng viên; (2) Một số kinh nghiệm công bố nghiên cứu khoa học pháp lý trên tạp chí quốc tế uy tín; (3) Cách trích dẫn tài liệu và cấu trúc bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và lĩnh vực luật học; (4) Tiêu đề (title), tóm tắt (abstract) và từ khóa (keywords); (5) Phần mở đầu (introduction), phần nội dung chính và kết luận (conclusion); (6) Tính mới, lập luận, đóng góp khoa học của bài báo lĩnh vực luật,..

Buổi toạ đàm là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong việc công bố bài báo quốc tế đã được TS. Bùi Tiến Đạt chia sẻ một cách chi tiết giúp các nghiên cứu sinh, các giảng viên Nhà trường mạnh dạn hơn trong việc công bố bài báo quốc tế trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

Các bài khác