PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 

 * Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật.

- Trực tiếp đảm nhiệm và điều hành công tác: Đào tạo đại học, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và bồi dưỡng đội ngũ.

+  Phụ trách  đơn vị: Phòng Đào tạo - CTSV .

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt chính quyền: Trung tâm Thực hành Luật & Quan hệ Doanh nghiệp.

* Quá trình đào tạo và các công trình khoa học.

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Luật Hà Nội Luật học 1990
Thạc sĩ Trường ĐH Luật Hà Nội Luật học 1998
Tiến sĩ Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật Luật Kinh tế 2005
Quá trình công tác
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1990-2000 CBGD Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2000-2007 Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2007-2009 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2009- 2015 Khoa trưởng Khoa Luật, Đại học Huế Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế
2015-nay Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHH Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế
Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình (bài báo, công trình...) Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Đoàn Đức Lương, Một vài ý kiến về việc phân chia tài sản chung vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại (1995). Tác giả Tạp chí Toà án (2), tr.15-16 1995
 
2 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về điều tra, hoà giải các vụ án dân sự (1995). Tác giả Tạp chí Toà án (4), tr.17-18 1995
3 Đoàn Đức Lương, Bàn thêm về thừa kế thế vị (1995). Tác giả Tạp chí Tòa án (6), tr 20-21 1995
4 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về giảng dạy môn "Nhà nước và pháp luật đại cương" trong các trường đại học (1995) Tác giả Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp (4), tr. 7-8. 1995
5 Đoàn Đức Lương, Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường (1996). Tác giả Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp (4), tr. 19 1996
6 Đoàn Đức Lương, Đương sự với hiên toà dân sự - kiến nghị (1996). Tác giả Tạp chí Kiểm sát (8), tr. 15 1996
7 Đoàn Đức Lương, An treo và thực tiễn áp dụng (1996). Tác giả Tạp chí Toà án (5), tr. 2-3. 1996
8 Đoàn Đức Lương, Suy nghĩ về việc hoàn thiên cơ quan tư pháp (1997). Tác giả Tạp chí Toà án (1), tr. 42-43 1997
9 Đoàn Đức Lương, Cần hoàn thiện quy định pháp pháp luật về quyền bào chữa của bị can, bị cáo (1997). Tác giả Tạp chí Toà án (12), tr. 20-21. 1997
10 Đoàn Đức Lương, Về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (1998) Tác giả Tạp chí Toà án (2), tr. 12-13. 1998
11 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thụ lý vụ án dân sự (1998). Tác giả Tạp chí Toà án (8), tr. 15-16 1998
12 Đoàn Đức Lương, Về tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự (1999). Tác giả Tạp chí Toà án (7), tr. 15-16. 1999
13 Cần có hướng dẫn thống nhất về thừa nhận hôn nhân thực tế trong thực tiễn xét xử (2000), Tác giả Tạp chí Dân chủ và pháp luật (1), tr.32-34. 2000
14 Đoàn Đức Lương, Vướng mắc trong việc áp dụng điều 680 Bộ luật Dân sự về "thừa kế thế vị" (2000) Tác giả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (3), tr.27-28. 2000
15 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về Điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng" (2000) Tác giả Tạp chí Toà án số (8), tr.27-28 2000
16 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng"(2001) Tác giả Tạp chí Toà án số (9), tr.27-28 2001
17 Đoàn Đức Lương, Cần có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 (2001) Tác giả Tạp chí Toà án (1), tr.22-23 2001
18 Đoàn Đức Lương, Di sản dùng vào việc thờ cúng (Điều 673 BLDS) cần được hiểu như thế nào (2001) Tác giả Tạp chí dân chủ và Pháp luật (8), tr.23-24 2001
19 Đoàn Đức Lương, Ap dụng Điều 651 BLDS về truất quyền hưởng di sản (2002) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (11), tr.31-32 2002
20 Đoàn Đức Lương, Chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế,dân sự, lao động (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (4), tr.40 2004
21 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong việc áp dụng Điều 12 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (10), tr.30-32 2004
22 Đoàn Đức Lương, Những yêu cầu của việc giải quyết vụ án kinh tế tại Tòa án (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (5), tr.19-21. 2004
23 Đoàn Đức Lương, Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn hoạt động giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Tòa án trong thời gian qua (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (11), tr.41-42 2004
24 Đoàn Đức Lương, Áp dụng Khoản 2 Điều 28 BLTTDS về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con nuôi và chia tài sản khi ly hôn (2005) Tác giả Tạp chí kiểm sát (5), tr 32-33 2005
25 Đoàn Đức Lương, Cần có hướng dẫn thống nhất về thụ lý yêu cầu ly hôn hay không công nhận vợ chồng và thủ tục giải quyết (2005) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (9), tr.48-49 2005
26 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (2), tr.49-50 2004
27 Đoàn Đức Lương, Đoàn Đức Lương, Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật chia tài sản khi ly hôn (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (13), tr.37-38. 2006
28 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (3), tr.39-40. 2006
29 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong thực tiễn thụ lý và giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (19), tr.33-34 2006
30 Đoàn Đức Lương, Phát huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (2007). Tác giả Tạp chí Kiểm sát (5), tr. 14-15. 2007
31 Đoàn Đức Lương, Cần hiểu thống nhất quy định về “cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện”(2007) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (số 9), tr.44-45 2007
32 Đoàn Đức Lương, Khái quát mô hình Toà thương mại trên thế giới và những kinh nghiệm hoan thiện Toà kinh tế ở nước ta hiện nay (2005) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (19), tr. 46-49. 2005
33 Đoàn Đức Lương, Thời hiệu khởi kiện các vụ án kinh tế theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (2005) Tác giả Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (10), tr. 49-52 2005
34 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2008) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (1), tr.42-43. 2008
35 Đoàn Đức Lương, Thực trạng và phương hướng đưa môn học Sở hữu trí tuệ vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Tác giả Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 10/2009, tr.14-15 2009
36 Đoàn Đức Lương, Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế. Tác giả Tạp chí Tòa án nhân dân (số 15- tháng 8/2009), tr. 31. 2009
37 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử các vụ án dân sự, kinh tế (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (3), tr.39. 2006
38 Đoàn Đức Lương, Thụ lý vụ án kinh tế, những bất cập và giải pháp hoàn thiện (2004) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (23), tr. 49-53 2004
39 Đoàn Đức Lương, Giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh tế, những bất cập dưới góc độ thực tiễn áp dụng (2005) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (26), tr.69-73. 2005
40 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về thừa kế theo di chúc trong BLDS năm 1995 và phương hướng hoàn thiện (2003) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (16), tr. 18 2003
41 Đoàn Đức Lương, Hoàn thiện pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay (2007) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (40), tr. 55. 2007
42 Đoàn Đức Lương, Vai trò của sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học (2009) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (51), tr. 97. 2009
43 Đoàn Đức Lương, Những yếu tố tác động đến hoạt động xét xử và nhu cầu, phương hướng nâng cao hiệu quả ở nước ta hiện nay (2008) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (47), tr. 79 2008
44 Đoàn Đức Lương, Tính chất phức tạp của việc xác định cha cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (1994) Tác giả Thông tin khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế (9), tr.208 1994
45 Đoàn Đức Lương, Đặc trưng của hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Bộ luật Dân sự Việt nam (1996) Tác giả Thông tin Khoa học (10), 124 1996
46 Đoàn Đức Lương, Một vài ý kiến về thực tiễn giải quyết việc kiện xác định quan hệ cha và con, (1996) Tác giả Thông tin Khoa học (10), 126. 1996
47 Đoàn Đức Lương, Lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xã hội hoá hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay (2000) Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường Đại học khoa học, 97 2000
48 Đoàn Đức Lương, Nâng cao vai trò của hội thẩm nhân dân trong bối cảnh cải`cách tư pháp hiện nay (2002) Tác giả Thông tin tư pháp (7), tr.8 .  
49 Đoàn Đức Lương, Truất quyền hường di sản theo Điều 651 Bộ luật dân sự (2002), Tác giả Thông tin tư pháp (1), tr.24. 2002
50 Đoàn Đức Lương, Việc giải quyết tranh chấp tiền cọc trong hợp đồng mua bán nhà ở (2001) Tác giả Thông tin tư pháp (7), tr. 17. 2001
51 Đoàn Đức Lương, Việc cấp, sử dụng bản sao văn bằng, chứng chỉ của các trường, cơ sở đào tạo sẽ góp phần giảm tải yêu cầu công chứng (2002) Tác giả Thông tin tư pháp (10), tr. 27 2002
52 Đoàn Đức Lương, Sự cần thiết phải sửa đổi Luật đất đai hiện hành (2003) Tác giả Thông tin tư pháp (11), tr. 24 2003
53 Đoàn Đức Lương, Sự cần thiết của việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (2004) Tác giả Thông tin tư pháp (4), tr. 18 2004
54 Đoàn Đức Lương, Tổ chức quản lý tập thể - vai trò quan trọng trong thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt nam hiện nay (2009) Tác giả Thông tin tư pháp (3), tr. 18-20. 2009
55 Đoàn Đức Lương, Sự phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi về hộ tịch trong trường hợp ly hôn hoặc hủy kết hôn trái pháp luật (2008) Tác giả Thông tin tư pháp (1), tr. 23-24 2008
56 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2007). Tác giả Thông tin tư pháp (11), tr. 19-20 2007
  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây - nếu có)
TT Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian (bắt đầu - kết thúc) Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
1 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2003-2004: Thừa kế theo di chúc và thực tiễn áp dụng tại TT- Huế từ năm 1998 đến năm 2003 2003 -2004   Đã nghiệm thu
2 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2006-2007: Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình tại Thừa Thiên Huế từ năm 2002 đến tháng 9 năm 2006 và những giải pháp nâng cao hiệu quả. 2006 -2007   Đã nghiệm thu
3 Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2008: Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy Sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục. 2008
 
  Đã nghiệm thu

 

 

Các bài khác