Thông báo TKB các học phần tự chọn Khóa 38 ngành Luật và Luật KT học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhà Trường thông báo lịch học các học phần tự chọn của các lớp Khóa 38 - ngành Luật và Luật KT trong học kỳ 1, năm học 2017-2018. Chi tiết lịch học tập và danh sách sinh viên các lớp học phần tự chọn, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng.

1. Thời khóa biểu các học phần tự chọn:

    a. K38 ngành Luật: TKB Khóa 38 ngành Luật - 4 chuyên ngành

    b. K38 ngành Luật KT - CN Hợp đồng: TKB Khóa 38 Luật KT - CN Hợp đồng

    c. K38 ngành Luật KT - CN TCKD: TKB Khóa 38 Luật KT - CN TCKD

2. Danh sách các lớp học phần tự chọn (cập nhật ngày 17/10/2017):

    Sinh viên truy cập vào địa chỉ sau để lấy danh sách: Danh sách chính thức các học phần tự chọn K38

3. Lưu ý:

    a. Sinh viên Khóa 38 kiểm tra đầy đủ 03 học phần tự chọn. Với ngành Luật, do 1 học phần đăng ký đợt 2 vẫn không đủ chỉ tiêu (45 sv/lớp) nên có sự điều chỉnh như sau: Học phần Hương ước và quy ước trong quản lý cộng đồng (LUA4062) đăng ký 36 sinh viên được điều chỉnh chuyển sang học phần Pháp luật quyền con người (LUA4253 - 33 sinh viên), Giám định pháp y tâm thần (LUA4262 - 1 sinh viên 14A5011093) và Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự (LUA4272 - 2 sinh viên 14A5011047,14A5011357).

    b. Trường hợp sinh viên bị trùng thời khóa biểu không thể tham gia được đầy đủ cả 03 học phần thì phòng đào tạo sẽ tạo điều kiện cho sinh viên chuyển sang học phần khác hoặc lớp học phần khác phù hợp (sinh viên phải tự xác định và làm đơn nộp tại Phòng ĐT). Thời gian xử lý thay đổi tính từ thời điểm công bố TKB tự chọn đến hết ngày 11/10/2017 (thứ 4). Sau thời gian này sẽ không xử lý bất kỳ đơn xin thay đổi nào nữa.

    c. Trong trường hợp giảng viên và lớp học phần tự chọn thống nhất được phương án thời gian giảng dạy khác thay thế (do bị trùng lịch với đa số sinh viên) thì Phòng Đào tạo sẽ hỗ trợ trong việc bố trí lại phòng học phù hợp. Thời gian thay đổi áp dụng như mục b.

Các bài khác