Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi).

Mọi ý kiến xin gửi về: Thường trực tổ biên tập dự án Luật giáo dục (sửa đổi) - Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm Tại đây

 

Các bài khác