Đại học Huế thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế cụ thể như sau:

Xem Thông báo Tại đây

Các bài khác