Thông báo lần 2 tuyển sinh viên khóa 42 hệ chính quy vào học Lớp đào tạo chất lương cao trình độ đại học ngành Luật và Luật Kinh tế

Chi tiết thông báo và mẫu đơn đăng ký tại file đính kèm:

Tải thông báo

Tải mẫu đơn đăng ký

Các bài khác