Thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển vào trường Đại học Luật, Đại học Huế hệ chính quy năm 2018 hệ chính quy như sau:

 

STT

Tên trường, Ngành

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 theo xét KQ thi THPTQG

Điểm sàn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

DHA

 

 

 

1.100

 

1

Luật

 

7380101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

650

15.25

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp(*)

D64

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, KHXH(*)

D78

2

Luật Kinh tế

 

7380107

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

450

15.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD(*)

C19

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, KHTN(*)

D72

4. Toán, Tiếng Anh, GDCD(*)

D84

 

** Mức điểm trên là dự kiến, sau 16 giờ 00' ngày 16/7/2018 sau khi có Kết luận của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức về mức điểm nhận hồ sơ.

 

Các bài khác