Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ 2 (bằng thứ 2) hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ 2 (bằng thứ hai) hình thức đào tạo chính quy như sau:

1. Đối tượng, điều kiện được học chương trình thứ hai:

- Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung của Đại học Huế, đã kết thúc học kỳ I năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất.

- Điểm trung bình chung tích lũy ở chương trình thứ nhất không thuộc diện xếp hạng học lực yếu tại thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất và không đang theo học chương trình thứ hai khác.

- Thời gian đào tạo ở chương trình thứ hai không dài hơn so với chương trình thứ nhất.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

2. Thời gian và kế hoạch học tập:

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. Quá thời gian nêu trên, sinh viên không tốt nghiệp chương trình thứ hai thì được cấp bảng điểm học tập các học phần đã tích lũy.

- Kế hoạch học tập của chương trình hai tuân thủ kế hoạch chung của Trường Đại học Luật, Đại học Huế và quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.

- Hoàn thành khóa học được cấp bằng cử nhân Luật hoặc cử nhân Luật Kinh tế.

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai:

- Đơn đăng ký học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế (theo mẫu)

- Giấy báo trúng tuyển đại học Trường đang học (nếu có)

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu có)

- Bảng điểm tích lũy của chương trình đào tạo thứ nhất tại thời điểm đăng ký học do Trường mà sinh viên đang học tập cấp.

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Trong vòng 15 ngày để từ ngày hết hạn đăng ký học, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai sẽ nhận quyết định trúng tuyển chương trình 2 tại Phòng CTSV, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Những sinh viên được học chương trình thứ hai tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế  sẽ thực hiện việc đăng ký học, đánh giá kết quả, xếp hạng học tập và xét công nhận tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng CTSV, Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Điện thoại: 0234.3946995, 0234.3946996 hoặc xem tại trang web http://hul.edu.vn

 

Chi tiết xem ở file đính kèm:

Tải file Thông báo

Tải file mẫu đăng ký

Các bài khác