Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo:
- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 (không phải là giấy chứng nhận tốt nghiệp) để xác nhận nhập học theo quy định.
- Thời gian xác nhận nhập học: Từ 7h00 ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 theo đường bưu điện).
- Địa điểm xác nhận nhập học: Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Điện thoại liên hệ: 0234.3828493

Các bài khác