Thông tin về buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt I cao học Luật Kinh tế khóa I ( 2013 - 2015 )

 

Từ ngày 19/06/2015 đến ngày 21/06/2015. Theo kế hoạch đào tạo của lớp cao học Luật Kinh tế khóa I ( 2013 - 2015 ), phòng Khoa học cộng nghệ và môi trường -  Hợp tác quốc tế trường Đại học Luật đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt I cho 26 học viên lớp cao học Luật Kinh tế.

 

Sau 3 ngày làm việc tích cực và nghiêm túc đợt bảo vệ luận văn thành công tốt đẹp,hội đồng chấm luận văn đánh giá cao và cho rằng các học viên đã có sự chuẩn bị công phu, có nhiều ý kiến đề xuất chất lượng sát với thực tiễn, đề tài luận văn có tính thực tiễn cao, trình bày khoa học, nêu ra được các giải pháp có tầm quan trọng phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, kết quả 100% học viên bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.

Trong đó học viên Trần Văn Hải đạt số điểm cao nhất là 9,8 điểm với đề tài : " Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương ( TRANS - PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT - TPP ) ".

 

 

Các bài khác