Chương trình giảng dạy kiến thức Khởi nghiệp đối với sinh viên Luật

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp năm học 2018 - 2019; Với mục tiêu triển khai tích cực Đề án 844 của Thủ tướng chính phủ tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo phong phú trên cả nước nói chung và trong các đơn vị sự nghiệp nói riêng. Trong thời gian từ 09 tháng 03 năm 2019 đến ngày 24 tháng 03 năm 2019, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức chương trình "Tuyên truyền và giảng dạy kiến thức Khởi nghiệp đối với sinh viên Luật"

Với mong muốn tạo điều kiện, hỗ trợ cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế có cơ hội có những kiến thức cơ bản về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động sáng tạo, tạo đam mê khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên trường Đại học Luật, Đại học Huế. Chương trình đã giúp các bạn sinh viên chính quy các khóa 40, khóa 41 và khóa 42 đang theo học và làm việc tại trường có cơ hội được tiếp cẩn và nắm vững các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, từ đó hình thành trong mỗi sinh viên những định hướng nghề nghiệp trong tương lai, nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp và từ đó tạo lập cơ hội làm việc cho chính bản thân mình và đem đến những lợi ích mới phục vụ cho xã hội.

Chương trình tuyên truyền, giảng dạy kiến thức về Khởi nghiệp đối với sinh viên Luật là chương trình mở đầu trong chuỗi các chương trình Khởi nghiệp sẽ được tổ chức trong năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra, chương trình tạo tiền đề để Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tiếp tục triển khai tổ chức các chương trình Khởi nghiệp mới trong tương lai nhằm cụ thể hóa đề án 844 của Thủ tướng chính phủ đó chính là hình thành và phát triển một không gian Khởi nghiệp cho sinh viên Luật trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh trong chương trình

Tin và ảnh: Phan Đình Minh

Các bài khác