Ngành Luật hay ngành Luật Kinh tế?

Đăng ký vào ngành Luật hay ngành Luật Kinh tế? Ngành nào chương trình đào tạo phù hợp với mình? Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành nào tốt hơn?

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Đại học VLVH, Liên thông đại học, Bằng đại học thứ 2 đợt thi ngày 21/4/2019

Trường Đại học Luật thông báo kết quả thi tuyển sinh Đại học VLVH, Liên thông đại học, Bằng đại học thứ 2 đợt thi ngày 21/4/2019. Địa điểm thi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ngành Luật

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo đề cương ôn thi đại học bằng hai ngành Luật. Thông tin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh & truyền thông - ĐT: 0234.3946997 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hệ chính quy, Liên thông đại học hệ chính quy, VLVH và Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hệ chính quy, Liên thông đại học hệ chính quy, VLVH và Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019: - Đại học bằng thứ hai hệ chính quy; - Liên thông đại học hệ chính quy; - Liên thông đại học hệ vừa làm vừa học; - Đại học hệ vừa làm vừa học.

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bằng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) - Đợt 2

Trường Đại học Luật, Đại học Huế (mã trường DHA) thông báo nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bằng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy, liên thông hệ vừa làm vừa học, đại học hệ vừa làm vừa học, bằng đại học thứ 2 hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế: - Liên thông hệ đại học chính quy: chỉ tiêu 60 - Liên thông hệ vừa làm vừa học: chỉ tiêu 60 - Đại học hệ vừa làm vừa học: 60 chỉ tiêu - Bằng đại học thứ 2 hệ chính quy: 100 chỉ tiêu

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi, tuyển sinh cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2019 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ công văn số 191/TB-ĐHH ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019. Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 đến thí sinh dự tuyển...