Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển hệ vừa làm vừa học vào Trường Đại học Luật năm 2017. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT:0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật năm 2017

Phòng CTSV thông báo mẫu hồ sơ đăng ký dự thi dự tuyển đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật

Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển tuyển sinh hệ đại học bằng hai năm 2017

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển hệ đại học bằng hai vào Trường Đại học Luật năm 2017. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác inh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường Đại học Luật năm 2017

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường Đại học Luật năm 2017.

Thông tin nộp hồ sơ xét tuyển đại học chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2017

Thông tin nộp hồ sơ xét tuyển đại học chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2017 - Mã trường: DHA - Mã ngành: + Ngành Luật: 52380101 + Ngành Luật Kinh tế: 52380107

Thông báo Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

Thông báo Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Đại học Huế năm 2017

Ngày 21/03/2017, Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2017 ký ban hành Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển hệ chính quy vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017 như sau: - Mã trường: DHA - Mã ngành: + Ngành Luật: 52380101 + Ngành Luật Kinh tế: 52380107