CN. Nguyễn Kiều Ngân, Kế toán trưởng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

        I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN KIỀU NGÂN

Địa chỉ: Chung cư Vicoland – Phường Xuân Phú – TP Huế

Điện thoại liên hệ: 0965299990 – 01262626595

Email: kieungan.gb84@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học dân lập Phú Xuân

Ngành học: Kế toán doanh nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 10/2009 – 4/2015

Phòng KHTC – Trường ĐH Luật

Kế toán viên

Từ tháng 4/2015 đến nay

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

Kế toán Trung tâm

 

Các bài khác