CN. Phạm Hồng Hoàng Mai

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:       2015

Chức vụ:                

Đơn vị công tác:  Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch làng đại học - phường An Tây – TP.Huế    

Điện thoại liên hệ:       0932415202

Email:  umehoangmai@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật  – Đại học Huế         

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 2015

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 02/2016

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

Giảng viên

 

 

 

 

Các bài khác