Quyết định về việc xét miễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44)

Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 269/QĐ-ĐHL về việc xmiễn giảm học phí cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020 (K44) .
Các bài khác