Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT,TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 19/04/2021 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt tháng 03/ 2021( khóa 2016 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt tháng 03/2021 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 176/QĐ-ĐHL ngày 06/104/2021của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 tính đến ngày 26/03/2021. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi lại trước 17h00 ngày 29/03/2021. (Ô.Long: 0935.812.725)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (2018 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 134/QĐ-ĐHL ngày 12/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Lớp Luật K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (Khóa 2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Khóa K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (khóa 2018 - 2020) . Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021

Ngày 26/01/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 39/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020- 2021, nội dung như sau:

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên

Ngày 18/01/2021, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 17/TB-ĐHL về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên