[Cập nhật] Danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ)

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và  đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ).

Phòng CTSV sẽ cập nhật hàng ngày danh sách sinh viên đã đối chiếu văn bằng, chứng chỉ trên hệ thống. Thông tin liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

 

 

Đính kèm:
Các bài khác