Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế khóa (2019-2021) bảo vệ đợt 2 năm 2021

 

 

STT Họ và tên  Tên đề tài 
1 Nguyễn Tuấn  Anh  Pháp luật về thực tiễn xét xử sơ thẩm tranh chấp kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
2 Phạm Thanh  Bình Pháp luật về doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
3 Bùi Ngọc  Đức  Áp dụng án lệ trong giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
4 Bùi Thị Quỳnh  Giang Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
5 Nguyễn Thị
Thanh 
Pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá nhân, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Lê Thị Thu  Pháp luật về công chứng các hợp đồng trong lĩnh vực nhà ở và quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
7 Lê Thanh  Pháp luật về bán đấu giá tài sản Nhà nước, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
8 Hồ Thị  Hằng  Pháp luật về tranh chấp hợp đồng xây dựng, qua thực tiễn giai quyết tại tỉnh Quảng Nam
9 Nguyễn Văn  Hoan Pháp luật về giám sát hoạt động nội bộ trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình
10 Tô Ngọc Hồng Pháp luật Việt Nam về Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu của hiệp định thương mại tự do EVFTA
11 Cao Lê Duy  Hùng  Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng, qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
12 Nguyễn Thanh Huyền Pháp luật Việt Nam về kinh doanh nước mắm
13 Bùi Hải Yến  Linh  Pháp luật về kê biên tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án Dân sự, qua thực tiễn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
14 Hồ Thị  Na Pháp luật về kiểm soát hải quan đối với phế liệu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay
15 Trần  Nam  Pháp luật về  kinh doanh vàng miếng, qua thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
16 Trần Thị Tố  Nga  Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
17 Hoàng Văn  Nhàn Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trên thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện nay
18 Trương Thị
 Hồng
Nhung Pháp luật về góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
19 Mai Thanh Sơn Pháp luật về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
20 Nguyễn Tuấn  Tài Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí điện tử ở Việt Nam
21 Nguyễn Khắc Tân Pháp luật về thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay, qua thực tiễn tại các quỹ tín dụng nhân dân ở địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
22 Đỗ Quốc  Tân Pháp luật về giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao đồng bằng tòa án qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình
23 Võ Thị Hồng  Thanh Pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình
24 Nguyễn Hữu  Thành Thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay
25 Nguyễn Hữu  Thành Giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam
26 Nguyễn Thị Thu Thảo  Tổ chức đại diện người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam  
27 Nguyễn Thị Ngọc  Khánh Pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình
28 Đặng Phước Vĩnh Pháp luật về kinh doanh bất động sản và thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
29 Hoàng Ngọc Pháp luật về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình

 

Các bài khác