Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin kế hoạch tuyển sinh cao học Luật, đợt 2 năm 2021: Ngành Luật Kinh tế, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày thông báo đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

Trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoài Thương- Ngành Luật Kinh tế. Đề tài: Áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ở Việt Nam.

Về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021

sinh viên vui lòng xem chi tiết ở thông báo

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 3 (tháng 6) năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021, chia thành 2 đợt thi dành cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: · Đợt tháng 6/2021: Từ ngày 19/06 – đến ngày 23/06/2021; · Đợt tháng 8/2021 : Từ ngày 28/08 – đến ngày 31/08/2021 (dự kiến);

Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam”

Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” THÔNG TIN NGHIÊN CỨU - Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 938 01 07

Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên

Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K41 hệ đào tạo chính quy dài hạn

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý đào tạo đại học, công tác sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế; 1. Thời điểm xét tốt nghiệp - Đợt 1: vào ngày 31 tháng 05 năm 2021 - Đợt 2: vào ngày 09 tháng 8 năm 2021 - Đợt 3: vào ngày 13 tháng 9 năm 2021