Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông chính quy Lớp Luật K2017 Huế đợt 2 (Khóa 2017 - 2019)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông chính quy Lớp Luật K2017 Huế đợt 2 (khóa 2017 - 2019)  (Quyết định số 61/QĐ-ĐHL ngày 18/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Các bài khác