Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Lớp Luật K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (Khóa 2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Khóa K2018 Huế đợt tháng 03/2021 (khóa 2018 - 2020) . Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
1. Quyết định tốt nghiệp hệ liên thông chính quy: /upload/file/ctsv/133_qd_dhl-ltcq-t3.2021_compressed-(1).pdf
2. Quyết định tốt nghiệp hệ liên thông VLVH: /upload/file/135_qd_dhl-ltvlv-t3.2021_compressed.pdf
Các bài khác