Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Lớp Luật K2018 Huế (Khóa 2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông Khóa K2018 Huế  (khóa 2018 - 2020) .
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
1. Hệ liên thông chính quy:/upload/file/ctsv/319_qd_dhl-cq.pdf
2. Hệ liên thông VLVH:/upload/file/ctsv/318_qd_dhl_vlvh.pdf
Các bài khác