Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2018 Quảng Bình (CĐLMT) Khóa 2018 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2018 Quảng Bình (CĐLMT) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Cao đẳng Luật Miền Trung Quảng Bình (Quyết định số 564/QĐ-ĐHL ngày 04/2/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Đính kèm:
 cd-lmt.pdf (1.48 MB)
Các bài khác