Gặp gỡ nắm bắt thông tin đối với sinh viên thực tập tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Huế

Trong quá trình diễn ra thực tập của sinh viên, để bảo đảm chất lượng sinh viên tham gia thực tập tại quý cơ quan, Nhà trường đã thành lập tổ công tác đến trực tiếp các cơ quan, tổ chức tiếp nhận thông tin từ quý cơ quan, tổ chức đang tiếp nhận sinh viên của nhà trường thực tập.

Tổ công tác gặp mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Huế

Tổ công tác gặp mặt tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế

Tổ công tác gặp mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ công tác gặp mặt tại Văn phòng Luật sư Ngọc Hạnh và cộng sự

Tổ công tác gặp mặt tại Văn phòng Luật sư FDVN chi nhánh Huế

Tổ công tác gặp mặt tại Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

**Đại Cát

Các bài khác