Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp và đề nghị cấp Bản sao bằng Tốt nghiệp khoá 41 ngành Luật, Luật Kinh tế.

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp và cấp Bản sao bằng Tốt nghiệp khoá 41 ngành Luật, Luật Kinh tế.

Theo kế hoạch của Nhà trường sẽ xét tốt nghiệp (đợt 1) vào ngày 7/6/2021.

Dự kiến ngày 12/6/2021 sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân. Tuy nhiên, đó tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhà trường sẽ bố trí lễ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 41 trong thời gian thích hợp.

Để tạo thuận tiện cho sinh viên tốt nghiệp có văn bằng tốt nghiệp phục vụ nhu cầu xin việc, sinh viên có đơn đề nghị sẽ được Nhà trường sẽ cấp phát miễn phí bản sao (03 bản) cho sinh viên có nhu cầu.

Cụ thể: sinh viên gửi đề nghị cấp bản sao thông qua link: https://forms.gle/LbHqH8UorT8viVaf8. Thời gian cấp bản sao từ ngày 14/6/2021. Đối với trường hợp gửi về địa chỉ theo yêu cầu thì sinh viên tự thanh toán phí bưu phẩm.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận Phòng Đào tạo:

Thầy Cát: 0913 244 478 – 0935 244 478

 

Các bài khác