Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên

Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên

Đại học Huế đã thông báo lịch thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên trên website, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên tạm dừng tổ chức thi kết thúc các học phần này.

Đính kèm:
 dang-web.pdf (168.82 KB)
Các bài khác