Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K41 hệ đào tạo chính quy dài hạn

 Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý đào tạo đại học, công tác sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế;

 1. Thời điểm xét tốt nghiệp
 •  Đợt 1: vào ngày 31 tháng 05 năm 2021
 •  Đợt 2: vào ngày 09 tháng 8 năm 2021
 •  Đợt 3: vào ngày 13 tháng 9 năm 2021

        2. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

        2.1.  Sinh viên hội đủ các điều kiện sau đây đương nhiên được xét công nhận tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần (số tín chỉ) quy định trong chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ không chuyên tối thiểu là bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHNN ngày 20/3/2018 về việc Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên.

       2.2. Sinh viên đủ điều kiện tại khoản 2.1.

- Nộp “Phiếu đăng ký làm bằng tốt nghiệp (theo mẫu)” để làm căn cứ ghi bằng tốt nghiệp tại Phòng Công tác sinh viên, tầng 3 nhà A1, hạn cuối đến hết ngày 24/05/2021

- Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu học cải thiện thì không nộp “Phiếu đăng ký làm bằng tốt nghiệp”. Việc đăng ký học cải thiện được thực hiện theo quy chế của trường.

 1. Rà soát kết quả học tập

Điểm tích lũy trung bình từng học kỳ và toàn khóa học của sinh viên dựa trên kết quả nhà trường đã công bố tại trang QLGD (https://qlgd.hul.edu.vn/).

Nếu có sai sót thì làm “Đơn xin điều chỉnh điểm học phần (theo mẫu)” và nộp tại Phòng Khảo thí- BĐCLGD, hạn cuối đến hết ngày 21/5/2021.

 1. Đối chiếu văn bằng, chứng chỉ, nộp học phí và trả các giáo trình tài liệu
  1.  Việc đối chiếu văn bằng, chứng chỉ

Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên tầng 3 nhà A Trường Đại học Luật, trước ngày 21/05/2021.

 1.  Hoàn thành học phí

Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí có thể thực hiện theo hai (02) hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, Trường Đại học Luật, ĐH Huế.

b) Nộp vào tài khoản Ngân hàng.

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Luật
 • Số tài khoản: 55.610.000.255.555
 • Tại: Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Phú Xuân - Huế
 • Nội dung: Họ và tên, Lớp, học phí kỳ:…

(Ví dụ: Nguyễn Văn A, K41G, học phí kỳ: 2/2019-2020)

Sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 24/5/2021 sau thời gian trên sinh viên chưa hoàn thành sẽ không đưa vào danh sách xét tốt nghiệp trong đợt 1.

 1. Hoàn trả giáo trình, tài liệu

Sinh viên khóa K41 chính quy thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện. Trung tâm sẽ cập nhật danh sách sinh viên chưa thực hiện hoàn trả tài liệu tại website: hul.edu.vn, mục CTSV. Sinh viên hoàn thành việc trả tài liệu trước ngày 24/5/2021, sau thời gian trên sinh viên chưa hoàn thành sẽ không đưa vào danh sách xét tốt nghiệp đợt 1.

 1. Thông tin liên hệ tư vấn cho sinh viên
 • Phòng Đào tạo: ông Trần Đại Cát, SĐT: 0913 244 478, Email: cattd@hul.edu.vn;
 • Phòng KT&BĐCLGD: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, SĐT: 0983 844 646,

Email: hoantt@hul.edu.vn;

 • Phòng CTSV: Ông Nguyễn Long, SĐT: 0935 812 725, Email: longn@hul.edu.vn;
 • Phòng KH-TC: Bà Nguyễn Thị Mai Phương, SĐT: 0973 253 215
 • Trung tâm TT – Thư viện: Bà Lê Thị Hồng Mỹ, SĐT: 0919 914 168,

Email: mylth@hul.edu.vn

Ghi chú: Sinh viên có thể nộp các giấy tờ liên quan đến đơn vị chức năng qua bưu điện hoặc Email.

 

Đính kèm:
Các bài khác